۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

مژده ، مژده ، بهار ازادي در پييش است

مژده ، مژده ، بهار ازادي در پييش است

 


مقاومت ميوه دارد ، ميوه هاي بسيار شيرين و رنگارنگ ،ازادى زندانى يكي از ميوه هاي مقاومت است اما بهترين ميوه ى مقاومت ازادي ملت از بند استبداد است. با جعفر تماس گرفتم چقدر خوب حقيقت را بيان كرد ٦٣ روز اعتصاب غذايش را با ٥٠ سال عمرش عوض نميكند.ميگويد بهترين ايام عمرم همين ٦٣ روز اعتصاب غذا بوده است . او نه تنها از انرژيش ذره اى كم نشده بود بلكه در مقابل هزار هزار دزدى حاكمان هزار هزارانرژى به كارگر و معلم وهمه براي رسيدن به ازادي داده است. مقاومت با هر شكل و شمايلى شيرين است انهاييكه در مقابل استبداد به هر شكلي مقاومت ميكنند براي هميشه در تاريخ ايران ونزد بشريت افتخار آفرين خواهند بود. درود بر شما اى ياران مقاومت در هر جاي جهان كه بسر ميبريد چه در داخل زندان و يا بيرون از آن ، داخل ايران يا خارج از ايران. درود بر زندانيانى كه از درون زندانها با اعتصاب غذاى خود مظلوميت يك ملت به بند كشيده شده را به جهانيان معرفي ميكنند. درود و هزاران درود بر آنان كه نميتوانم ازهمه نام ببرم اما خانم نرگس محمدي اين زن شجاع كه از هفتم تير در اعتصاب غذا بسر مي برد و جرمش دفاع از حقوق بشر است را فراموش نميكنيم.
مژده ميدهم مژده: بهار ازادي در پيش و نزديك است . زمانيكه زندانيان با اعتصاب غذا از درون زندانها صدايشان را بگوش نه تنها ملت ايران كه جهانيان مي رسانند يعني ملت بيدار است.يعني بهار ازادي در پيش است. باز بزودي مردم شعار خواهند داد: در بهار ازادي جاى شهدا خالى . اينبار ديگر كشور اصلا بسوي استبداد نخواهد رفت ، استبداد در كشور براي هميشه عقيم خواهد شد . ديگر زنداني سياسي نخواهيم داشت روزنامه ها و راديو و تلويزيون هاي احزاب و بخش خصوصى همه و همه ازاد خواهند بود. بيكاري و تورم ، فساد ، دزدى ، رشوه و حقوق هاي ماهيانه ى چند صد مليونى و ...نخواهيم داشت. اقوام ايرانى ، اديان ايرانى و غير ايرانى و خلاصه همه و همه ازاد و كشور گلستان خواهد شد.ادرس سايت www.aftab-chorasan.blogspot.de)
سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان(زنده باد زندان تا بر قراري دموكراسي)
آدرس تلگرام جامعه فرهنگيان ايران 
@alborzkoha
https://telegram.me/IranianCulturalSociety
تازه ترين خبرهارا ازاين كانال دنبال كنيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر