۱۳۹۵ خرداد ۲۷, پنجشنبه

چرا دزدان ميلياردي ازاد و جعفر عظيم زاده فعال سنديكايي و مدني در زندان و در اثر اعتصاب غذا به سوي مرگ حتمي بايد برود؟؟!!


چرا دزدان ميلياردي ازاد و جعفر عظيم زاده فعال سنديكايي و مدني در زندان و در اثر اعتصاب غذا به سوي مرگ حتمي بايد برود؟؟!!
ساعتي پيش با خانم اكرم رحيم پور همسر زنداني مقاوم اقاي جعفر عظيمزاده تماس گرفتم و احوال همسرشان را پرسيدم كه : تعادل راه رفتن ندارد و به كمك ديگران كمر خم كمر خم راه ميرود.افت شديد فشار خون همراه با كاهش شنوايي و بينايي ، درد شديد كليه و مثانه كه لحظه اي بوده و بيهوش ميشود. و از همه بدتر جمله ي اخر همسر عظيمزاده كه هر تلفني كه ميشود منتظر يك خبر بدهستم!!خبر بد!!ميدانيد يعني چه ؟؟!!چرا دزدان ميلياردي ازاد و جعفر عظيمزاده فعال سنديكايي و مدني در زندان و در اثر اعتصاب غذا بسوي مرگ حتمي بايد برود ؟؟!! محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق كه به اقا نزديكتر بود چه كار ميكند؟ او كه در دزدي انقدر بيرحم بود كه در ثانيه هاي اخر رياست جمهوريش 16 ميليارد ناقابل بالا كشيد و چون توسط ملت هو شد ناچارا استفراغ كرد.يك حكومت سالم حق مردم هست يا نه؟؟اگر هست كه چرا اين همه فساد و فحشائ و دزدي و غارت و چپاول و....؟؟؟تا ظلمهاي شماهست ، زندان هاي شما هم هست و البته مبارزه هم هست و اين اعتصاب غذاها نيزپايان ندارد و نخواهد داشت.تاريخ كه نخوانده ايد ميدانم.اما تاريخ درس هاي بزرگي به نسل هاي اينده داده و خواهد داد. در تاريخ امده كه عمرو ليث صفاري چون در جنگ با سامانيان شكست خورد و اسير شد ، گرسنه بود تقاضي غذا كرد. برايش غذا اوردند . قبل از خوردن، ناگهان سگي غذايش را خورد و دلو (سطل) به گردن سگ افتاد و سگ فرار كرد. عمرو ليث اهي كشيد و گفت تا نيم روز پيش اشپزخانه ام بار چندين شتر بود و اكنون تمام غذايش توسط يك سگ ولگرد ربوده شد.اين دزديهاي ميلياردي و حتي همين حقوق هاي ماهيانه ي دويست و پنجاه ميليوني خورده تان نخواهد شد.همسر اقاي عظيمزاده ميگويد:دادستان گفته اشتباهي كه در مورد اقاي بهشتي كرديم در مورد اقاي عظيمزاده نخواهيم كرد. شاه در 28 مرداد 32 كه در اثر كودتا بعد از فرار به ايتاليا مجددا به ايران بر گشت، در خاطراتش نوشت : كاش به ايران بر نمي گشتم. و باز در سال 57 گفت : صداي انقلاب شما راشنيدم ولي جقدر دير شنيد!! اره گوشهاي شما هميشه كر و ناشنوا هست!! و مي باشد!!اما فرزندان رشيد ايران همچون جعفر عظيمزاده مثل شما جان عزيز نيستند. ما جانمان را براي ازادي ملتمان به راحتي هديه ميكنيم. امن ترين مكانهاي كشورمان زندانهاست. اين را استبداد ثابت كرده و ازاديخواهاني كه بارها توسط ملت از زندان ازاد شده اند نيز ثابت كرده اند . پس لطفا ما را از زندان نترسانيد
سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر