۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

امروز نخستین سالگرد ریحانه جباری باحضورجمعی ازکنشگران مدنی وسیاسی

وهمراهی مادران شهدای 88 وگوهرعشقی برگزار شد با انبوهی از مامورین همیشه درصحنه حاضر

ايران #تهران# كرج #كرمانشاه #اهواز# شهريار #رباط كريم #رشت #شيراز #اصفهان #مشهد# زنجان قم #كرمان #

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر