۱۳۹۴ بهمن ۱۲, دوشنبه

ايران -خوزستان -سهم دانش آموزان از چاه هاي نفت -مدارس بدون بخاري

#‏ایران  -سهم  #‏دانش‌آموزان   #‏خوزستانی  از  #‏چاه‌های   #‏نفت ،  #‏مدارس  بدون بخاری‌ست 
https://telegram.me/IranianCulturalSocietyهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر