۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

سيد هاشم خواستار :در انتخابات شركت نميكنم

در انتخابات شركت نميكنم اما انهايي كه در انتخابات شركت ميكنند را نبايدسرزنش و از قطار دموكراسي خواهي پياده كرد. انتخابات مجلسين در هفتم اسفند 94 در پيش است و خيلي از دوستان ميخواهند تا نوشته اي بيرون دهم كه اصلا بايد راي داد يا نداد.اگر ايران را به باغي تشبيه كنيم كه داراي 80 ميليون سهم و به80 ميليون ايراني بصورت مساوي تعلق دارد، باغبان براي ملت 80 ميليوني تعدادي از ميوه هاي كرمو را آورده و ميگويد اين سهم شماست.(از 3000 داوطلب اصلاح طلب درون نظام فقط 30 نفر تاييد صلاحيت شده. يعني يك در صد)در اينجا به جز توهين به ملت و شعور ملي چيزي باقي نمي ماند. انتخابات در تمام دنيا معني و تعريفي داردكه انتخابات ما حداقل استاندارد را هم ندارد. پس يقينا شركت در انتخابات هم بي معني است. فساد همچون سرطان در ابعاد مختلف و در اعماق رژيم ريشه دوانده كه اگر امام زمان هم در راس حكومت قرار گيرد نمي تواند اين حكومت را اصلاح كند. اما كسانيكه در انتخابات شركت ميكنند را نبايد سرزنش و از قطار دموكراسي خواهي پياده كرد.چرا؟ در سال88 در زندان وكيل اباد مشهد همبنديم ايت الله قابل از شاگردان ايت الله منتظري تعريف ميكرد كه در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوري سال 88 فرزند ايت الله بهشتي دستگير كه ايت الله موسوي اردبيلي براي وساطت و ازادي فرزند ايت الله بهشتي نزد رهبري مي رود. اقاي خامنه اي به اقاي موسوي اردبيلي ميگويد: اينها همه بر عليه من هستند. اقاي خامنه اي درست ميگويند همه بر عليه ايشان هستند. تسخير قلبها با اعدام و زندان و تبعيد و حصر امكان ندارد. به دور خود دزدان ثروت ميليونها حاشيه نشين و كارتن خواب و كارگر و...جمع كردن افتخار نيست. دزداني همچون احمدي نژادها و رحيمي ها و بقايي ها و مرتضوي ها و... ماشاالله كم نيستند!! سال 90 تازه از زندان ازاد شده بودم كه اقاي خامنه اي به بجنورد آمده و به رياست محمدرضا رحيمي، دولت در حضور ايشان جلسه تشكيل داده بود. به تلويزيون نگاه ميكردم و از خودم خجالت مي كشيدم وخودم را كنترل ميكردم تا در جلو زن وبچه ام گريه نكنم و آرزوي برگشت به زندان را ميكردم.
اقاي خامنه اي: اگر شما صددرصد قدرت را در دست نداريد كه داريد هشتاد درصد قدرت را در اختيار داريد و به هيچ فرد و يا نهادي هم پاسخگو نيستيد. در دنياي امروز و حتي در همان قانون اساسي مشروطه هم مسئولان بايد به اندازه ي داشتن قدرت، پاسخگو باشند. اقاي خامنه اي شما حتي حاضر نيستيد يك مصاحبه داشته باشيد.تفاوت سلطنت مطلقه و ولايت مطلقه چيست؟در رژيم شاه ازادي و دموكراسي نداشتيم ولي لا اقل اقتصاد داشتيم، اما اكنون نه ازادي و نه اقنصاد و نه دين و نه اخرت و نه دنيا را داريم. فساد تمام زير مجموعه ي شما را فراگرفته و روز بروز بيشتر ميشود.(سازمان بين المللي شفاف سازي رتبه ي ايران را از ميان 175 كشور جهان 136 اعلام كرده است.) آخر بگوييد شما از عواقب آن، كه روزي ملت به حركت در بيايد نمي ترسيد؟! آقاي خامنه اي، شما سازمان ها و نهادها و ارتش هاي رنگارنگ براي حفظ نظام و نه براي منافع ملي درست كرده ايد كه اگر همه ي آنها را براي هميشه به خانه هايشان بفرستند آب از آب تكان نميخورد. آخر اين همه آدم در اين نهاد ها چه كار ميكنند؟!گندم ميكارند،يخچال ميسازند، يا كار خدماتي انجام ميدهند؟! اينها پولهايشان را از كجا مي آورند؟همه ميدانند از دلارهاي نفتي كه بايد جهت توليد و اشتغال مصرف شود.! به چه كسي حساب پس مي دهند؟ به هيچ كس!! رئيس جمهور قبلي انها را برادران قاچاقچي خطاب ميكند و رئيس جمهور فعلي هم ميگويد نمي توانم نام اين نهاد( قاچاقچي) را بگويم. اقاي خامنه اي پشتوانه ي پولهاي قدرتمند مثل دلار امريكا و يوروي اروپا و يوان چين و ين ژاپن توليد ان كشورها است. حالا اقاي خامنه اي توليد كشور شما بعد از 37 سال چيست؟ اقاي خامنه اي،در زمان مصدق هم خريد نفت را تحريم كردند، اما كشور ايران بدون پول نفت به گواهي تاريخ بهترين اقتصاد را داشت كه حتي گندم صادر ميكرد.اقاي خامنه اي مصدق تنها دو سال و پنج ماه نخست وزير بود كه شوراي شهر تهران شما، او را لايق نامگذاري بر روي يك خيابان نميداند ولي كشور همسايه ي عراق عكس مصدق را بر روي پول مليش چاپ ميكند. مشهد كه شما در آن زندگي كرده ايد قبل از انقلاب 70 هزار حاشيه نشين داشته و اكنون يك ميليون و چهارصد هزار نفر! يعني حاشيه نشيني بيست برابر شده است.
بعد از انتخابات رياست جمهوري 22 خرداد 92 تعداد كثيري از مردم بخاطر پيروزي كانديدايشان حسن روحاني به خيابان ها ريختند. از جمله شعارهايي كه دادند:بدون هيچ دليلي خاك بر سر جليلي،ديكتاتور ديكتاتور تشكر تشكر. اينجا ديگر مصادره ي راي مردم به نظام بي معناست. ديگر حكومت نميتواند بگويد مردم به نظام راي داده اند.
انهاييكه در انتخابات رياست جمهوري سال 92 شركت كردند به 5 هدف بزرگ دست يافتند:
1-
در حاكميت شكاف وجود داشت و با آمدن روحاني اين شكاف بسيار عميق شد.
2-
تمام حكومت هاي ديكتاتوري مردم را هميشه از يك دشمن فرضي براي پوشاندن فساد حكومتي و ادامه ي حكومتشان ميترسانند.با پايان فضاحت بار پروژه ي هسته اي و توافق و مصالحه با غرب كه راه ديگري برايشان وجود نداشت مردم را ديگر نمي توانند از دشمن بترسانند.
3-
هر آن ممكن است حركت هاي سال 88 در سطح بسيار وسيع تر شروع شود،دولت روحاني نخواهد توانست همچون احمدي نژاد مردم را خس و خاشاك ناميده و سركوب كند.چرا كه با چنان ريزش عظيمي در دولت روبرو خواهد شد كه جز بي آبرويي چيزي برايش نخواهد ماند. 
4-
در انتخابات رياست جمهوري بخاطر راي ندادن به كانديداي اصول گرا يعني جليلي،حاكميت بيش از پيش اعتماد بنفسش را از دست داده و در نتيجه بخاطر ترس از عواقب آن، نخواهد توانست براحتي گذشته حركت هاي مردمي را سركوب كند. 
5-
با ان 4مورد بالا ايران ديگر به هيچ عنوان سوريه نخواهد شد.
شايد عده اي بگويند نتايج راي ندادن را هم مينوشتي. فقط خلاصه بگويم:كشور در حال پوست اندازي است. كشور در بن بست كامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي و بخصوص سياسي قرار دارد و زايمان در پيش است. ملت ايران براي تولد دموكراسي به دنبال راه هايي است كه كمترين هزينه را داشته باشد و با ادامه ي روند فعلي در نهايت ملت حرف اخر را خواهد زد. اين در اختيار من و شما نيست. بلكه حاكميت ملت را به ان سو ميبرد. در پايان عكس غل و زنجيرم را به آقاي خامنه اي تقديم ميكنم و از ايشان ميخواهم كه به زندانبانانشان سفارش كنند در صورت برگشت به زندان همچون ميرزا رضاي كرماني قاتل ناصرالدين شاه علاوه بر دست و پا، زنجير به گردنم نيز ببندند كه اين يك زنداني خطرناك است.(اين جمله ي رئيس دفتر بازپرس حيدري به سرباز نگهبانم بود.) 
همكاران گرامي در هر شرايطي همكاران زنداني اقايان محمود بهشتي لنگرودي، اسماعيل عبدي،علي اكبر باغاني، عليرضا هاشمي، رسول بداقي، عبدالرضا قنبري، ارژنگ داوودي، مهدي فراحي شانديز، محمد امين اگوشي و وكيل افتخاري معلمان اقاي دكتر عبدالفتاح سلطاني و ... را فراموش نكنيد. دوستان انتقاد يا نظري دارند در سايت ويا صفحه ي فيس بوكم نظر دهند كه ببينم.
سيد هاشم خواستار نماينده ي معلمان در كانون صنفي فرهنگيان خراسان(بهمن94)
آدرس تلگرام جامعه فرهنگيان ايران
https://telegram.me/IranianCulturalSociety
تازه ترين خبرهارا ازاين كانال دنبال كنيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر