۱۳۹۴ شهریور ۷, شنبه

قطعنامه شوراي تالار صنفي ويكتورين در استراليا در حمايت از معلمين، پرستاران و كارگران ايران

قطعنامه شوراي تالار صنفي ويكتورين در استراليا 
در حمايت از معلمين، پرستاران و كارگران ايران
28 اوت 2015
موضوع: قطعنامه هيئت مديره شوراي تالار صنفي ويكتورين Victorian Trades Hall Council (VTHC)
شوراي تالار صنفي ويكتورين بالاترين ارگان اتحاديه هاي صنفي در استان ويكتورياي استراليا ميباشد. قطعنامه زير توسط هيئت مديره آن در جلسه اي بتاريخ 14 اوت 2015 به تصويب رسيد.
هيئت مديره VTHC سركوب و زنداني كردن فعالين صنفي ايران را محكوم ميكند و دولت ايران را به آزاد كردن معلمين و ساير كارگران زنداني شده بخاطر فعاليت صنفي شان فراميخواند.
علاوه بر اين، VTHC  از خواسته هاي پرستاران، معلمين و ساير كارگران ايران در رابطه با معيشت آنها و حقوق آنها براي سازمان دادن خود حمايت ميكند.
متيو كونكل 
سازمان دهنده پروژه ها
شوراي تالار صنفي ويكتورين

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر