۱۳۹۴ مرداد ۳۱, شنبه

پیام تجربه پیروزمند تحصن زنان معلم پیش دبستاتی


تجمعها و تحصنهای مستمر معلمان پیش دبستانی که از مدتی پیش شروع شد، سرانجام مجلس را ناگزیر به عقب‌نشینی کرد و در جلسه 28مرداد 94 کلیات طرح اشتغال آنها تصویب شد
حرکت اعتراضی معلمان در چند روز آخر به‌صورت تحصن شبانه روزی جلو مجلس  برگزارمی شد، که اساساً معترضان زنان معلم بودند که تعدادی از آنها همراه فرزندانشان در تحصن شبانه روزی شرکت می‌کردند. پس از شروع این حرکت اعتراضی در تهران، معلمان از شهرهای مختلف نیز در این حرکت همراه آن شدند
این همبستگی عمومی و سراسری در نهایت مجلس را وادار به عقب‌نشینی کرد
بی‌تردید این پیروزی مرهون تلاش پیگیر و خستگی‌ناپذیر این قشر از مردممان است که حرکت اعتراضی آنان و خواست برحق آنها باعث انگیزش تعداد زیادی از معلمان در شهرستانها هم شد
عزم جزم معلمان برای رسیدن به خواست برحق خود بود که در مجلس تعدادی از نمایندگان مجلس  ناگزیر شدند در مورد حقوق معلمان   خود را موافق خواستهای آنان نشان بدهند
آری، وقتی سمبه مقاومت و پایداری در برابربي عدالتي  پر زور باشد، لاجرم دولت ناگزير ميشود ولو به‌طور موقت هم که شده عقب‌نشینی کنند
این مقاومت و پایداری معلمان و به‌خصوص زنان معلم نمودی از پایداری عموم مردم ایران  است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر