۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبه

تحصن معلمان پيش دبستاني وايستادگي آنها


تحصن معلمان پیش دبستانی و ایستادگی و پی گیری این قشر زحمتکش که روزها و شبهای متوالی را با متحمل شدن سختیهای فراوان در برابر مجلس رژیم سپری کرده و خواسته های خود را اعلام نمودند سرانجام با پیروزی و تسلیم شدن رژیم در تصویب کلیات طرح اشتغال معلمان پیش دبستانی و حق‌التدریسی به پایان رسید.
مجلس رژیم در وحشت از گسترش اعتراضات معلمان تسلیم شد و در جلسه روز 28مرداد،کلیات طرح اشتغال معلمان پیش دبستانی را تصویب کرد.
معلمان که از شهرهای مختلف خود را به تهران رسانده و برخی شبها را در مقابل مجلس ارتجاع به صبح رسانده بودند، این اقدام مجلس را حاصل ایستادگی و وحدت و یکپارچگی خود می‌دانند.
#ایران #معلمان #تحصن #اعتراض #مجلس

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر