۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

دست مريزاد به دانشجوهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دانشجوهاي دانشگاه  علوم پزشكي مشهد  امروز صداي اعتراض رو در دانشگاه طنين انداز كردن.تجمع آنها عليرغم فشار و هجوم حراست، به مدت ۴۵ دقیقه ادامه داشته است. دانشجويان در اعتراض به كمبود امكانات در دانشگاه و تبعيض جنسيتي شعار مي دادند. آنها همچنين در اعتراض به مدير انتصابي دانشگاه، شعار دادند: «مدير بي لياقت، استعفا استعفا».
دانشجويان رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد امروز4 آبان در اعتراض به طرح جديد «آموزش پرستاري در بيمارستان»، تجمع اعتراضي به راه انداختند. نيروهاي سركوبگر حراستي به اين تجمع حمله كرده و موبايل هاي دانشجويان را گرفتند.
همچنين دانشجويان را به حراست احضار كرده و آنها را تهديد به اخراج كرده اند.
درود به دانشجويان مشهد كه با وجود فشارهاي حراست اين تجمع رو برگزاركردند.
 ايران#تهران#معلمان #فرهنگيان #دانش #اموزان#دانشجويان#مراكزاستان#شهرستان

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر