۱۳۹۴ آذر ۱۶, دوشنبه

شلیک گاز اشک آور در مراسم ۱۶ آذر دانشگاه علامه


شلیک گاز اشک آور در مراسم ۱۶ آذر دانشگاه علامهشلیک گاز اشک آور، پایان بخش مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی بود

#‏#‏شيراز  #‏تهران  #‏زندان  #اصفهان  #‏مشهد  #‏تبريز #قوچان  #بلوچستان  #بندرعباس  #کرمان #مهاباد   #اراک  #ايران #تهران #کرج  #اصفهان #کرمانشاه #مشهد  #بندرماهشهر
# #بندرعباس #کرمان  #مهاباد  #اهواز  #اراک  #ايران #کرج  #اصفهان #کرمانشاه  #مشهد  #ماهشهر  #استانها # گیلان #رشت  #انزلی  #ساری  #بابل  #کاشان  #کردستان  #اورمیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر