۱۳۹۴ آذر ۲۱, شنبه

اطلاعیه کمپین هاواری کانی ۱۹ آذر

اطلاعیه کمپین هاواری کانی ۱۹ آذر


بدیهی است هرکسی در هرجای این کره خاکی می تواند شخصا اقدام به اعتصاب غذا یا هر عمل دیگری در جهت اعتراض به تخریب محیط زیست کند اما جهت پیوستن به اعتصاب دسته جمعی هاواری کانی بل لازم است با اهداف این کمپین آشنا شده و درصورت قبول اهداف محیط زیستی اعتصاب کنندگان و بدون هیچ گونه هدف دیگری بە ما بپیوندد که هدفمان اعتراض، مقاومت و ایستادگی در برابر اقداماتی است که محیط زیست و آینده بشر را تهدید می کند.
اعلام "اعتصاب غذای دسته جمعی هاواری کانی بل" در روز 
جمعە ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ( ۴ دسامبر ۲۰۱۵)
۱.میعاد احمدی
۲.سهیلا محمدی
۳.آزاد عباسی
۴.صابر سلطانی
۵.نعمت رضایی
۶.سیروان رحیمی
۷.خبات مفاخری
۸.هیمن محمدی
۹.صابر قادری
۱۰.محسن حسینی
پس از تلاش های چند ساله بسیاری از دکترین، کارشناسان، فعالین مدنی و محیط زیستی و اقشار مختلف جامعه در قالب مقالات علمی، کنفرانس، همایش، شرکت در جلسات، جمع آوری امضا، درخواست از نمایندگان و طرح بحث در مجلس و... برای جلوگیری از ساختن سد داریان و نابودی چشمه بل انجام گرفت.
در آخرین اقدام قبل از آبگیری سد داریان نامەای خطاب به رئیس جمهور نوشته شد و به امضای بیش از ۳۰۰۰ تن از شخصیت های آئینی، فرهنگی، مدنی، نخبگان و فعالین زیست محیطی کردستان و کرمانشاە رسید و از ایشان خواسته شد از آبگری سد داریان جلوگیری کنند اما پس از چند روز بدون هیچگونه جوابی به این نامه عملیات آبگیری سد داریان به صورت ناگهانی و بدون حضور مسئولین استانی و کشوری و برای سرپوش نهادن بر ترک های بوجود آمده در بتن ریزی مظهر چندین میلیون ساله چشمه و شکست پروژه به اصطلاح نجات چشمه و انتقال آب آن کلید خورد.
آبگیری این سد پرحاشیه موجی از اعتراضات را بر انگیخت و به تشکیل "کمپین هاواری کانی بل" و اعتراض به اقداماتی که زندگی حال و آینده بشر را تهدید می کند در قالب اعتراض تصویری توسط احاد مردم و اعتصاب غذای دستە جمعی تعدادی از دوست داران محیط زیست انجامید.
راه اندازی کمپین هاواری کانی بل:
با ادامه روند آبگیری سد داریان و عدم پاسخگویی مسئولین آزاد عباسی مدیر و عضوهیات موسس جمعیت شیدای سبز لیلاخ و از اعضای ستاد کمپین نجاتبخشی کانی بل با راه اندازی (کمپین هاواری کانی بل) از تمام دوستداران طبیعت و کانی بل خواست تا به صورت تصویری اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند در متن آغازین کمپین آمده است:
"سلام دوستان، من و مادرم کمپین هاواری کانی بل را برای رساندن فریاد مردمی بە گوش رئیس جمهور راەاندازی کردەایم امیدوارم شما هم با تصویری از خود و شعار کمپین در حمایت از کانی بل به ما بپیوندید.
رئیس جمهور بە امضا ۳۰۰۰ نفر از بزرگان و شخصیت های مذهبی و سیاسی و مدنی و محیط زیستی و ... جوابی نداد.
اکنون وقت امضای تصویری چنصدهزار نفری و میلیونی است بیایید با هم جنبش امضای تصویری را راه بیندازیم‌‌"
اعتصاب غذا:
🔹فردین رستمی دبیر کمیته مشارکت مردمی استان کرمانشاه پس از آبگیری سد داریان اعلام نمود تا توقف آبگیری و نجات کانی بل اعتصاب غذا می کند. آقای رستمی بعد از پنج روز اعتصاب غذا با درخواست اعضای کمپین اعتصاب غذای خود را شکست.
میعاد احمدی فعال محیط زیستی در ادامه اعتراضات به آبگیری سد داریان از روز چهارشنبه ۱۱ آذر برای نجات کانی بل اعلام اعتصاب غذا نمود.
سهیلا محمدی سخنگوی کمپین نجاتبخشی کانی بل و انجمن رفتگران طبیعت کردستان در ادامه این اعتراضات به عنوان اولین زن در راه نجات کانی بل از روز جمعە ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.
اعتصاب دسته جمعی:
🔹آزاد عباسی مسئول جمعیت شیدای سبز لیلاخ و عضو هیات مدیره شبکه سمن های زیست محیطی کردستان با پیشنهاد شکل گیری اعتصاب دسته جمعی در راه جلوگیری از تخریب سرمایه های محیط زیستی از جمله کانی بل از ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.
صابر سلطانیان از اعضای جمعیت شیدای سبز لیلاخ در همراهی با اعتصاب دسته جمعی اعضای کمپین هاواری کانی بل در شب ۱۳ آذر دست به اعتصاب غذا زد.
نعمت رضایی از اعضای جمعیت شیدای سبز لیلاخ نیز از بامداد ۱۴ آذر به این اعتصاب پیوست.
سیروان رحیمی از اعضای هیات مدیرە جمعیت شیدای سبز لیلاخ از ۱۴ آذر به این اعتصاب پیوست.
خبات مفاخری از فعالین مدنی شهر سنندج و عضو جمعیت کردستان سبز از ۱۵ آذر به اعتصاب پیوست.
هیمن محمدی مترجم و نویسنده لیلاخ از اعضا و هیات موسس جمعیت شیدای سبز لیلاخ از ۱۵ آذر به اعتصاب پیوست.
صابر قادری از فعالین مدنی لیلاخ از ۱۶ آذر به اعتصاب پیوست.
محسن حسینی از اعضای انجمن ئاژوان کامیاران از ۱۶ آذر به این اعتصاب پیوست.
با تصویری از خود به همراه شعار کمپین دوستانما ن را حمایت کنیم.
آدرس تلگرام جامعه فرهنگيان ايران 
https://telegram.me/IranianCulturalSociety
تازه ترين خبرهارا ازاين كانال دنبال كنيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر